top of page

Trivselsforløb for unge

Mine gruppebaserede trivselsforløb og 1:1 coaching, er skabt med en intention om at hjælpe dig der står et svært sted i livet og ønsker hjælp til at komme fri af begrænsende tanker og manglende selvværd. Jeg er ekstern ungecoach hos HverdagensHelte, og arbejder ud fra en helhedsorienteret tilgang med blik for lige netop den situation du står i lige nu .

 

Mine forløb samt 1:1 coaching er for dig der ønsker at udvikle mere selvaccept og opleve en indre power der hjælper dig til at stå stærkt i dig selv - også når livet mærkes svært. Med øvelserne du møder på forløbene eller i et coaching forløb, får du konkrete værktøjer til at møde de udfordringer du står med. Læs mere om de forskellige muligheder for forløb og coaching her eller på HverdagensHelte.

 

 

 

 

 

❂      Oplev øget selvværd og lær at tackle din indre usikkerhed og frygt

❂  Mærk og styrk dine grænser

❂  Oplev øget indre ro - både i krop og tanker

❂  Lær at slippe din indre kritiker og frygten for at lave fejl

❂  Mærk mere tiltro til dig selv i sociale fællesskaber med andre

❂  Lær værktøjer til at acceptere og være med alle dine følelser

andrea-ruggeri-P5QMM5aqmrQ-unsplash.jpg

Når vi møder udfordringer i livet og har svært ved at finde en vej i de mange følelser der følger med, kan vi komme til at gemme sider af os selv væk og tro at alt skal være perfekt. Nogle følelser kan virke for intense og skamfulde og når vi ikke tør mærke dem, vil de skabe mere indre uro. På forløbene eller i en coachingssession, vil vi arbejde med at slippe perfektionisme og begrænsende overbevisninger om os selv, så de følelser og sider vi ofte tror er 'dårlige' kan blive mødt med større selvaccept. Du er meget mere end du tror og når du gennem forløbene lærer at rumme alle sider af dig selv, kan du opleve din indre styrke og bruge den når livet kaster udfordrende situationer din vej.

 

 

austin-kehmeier-lyiKExA4zQA-unsplash.jpg

Du kan vælge at være med på et af mine gruppeforløb, eller et individuelt forløb, hvor vi sammen arbejder mere i dybden med det du står og har brug for hjælp med. Du kan læse mere om begge forløb længere nede. Alle forløb foregår i Århus C eller i nogle tilfælde over zoom. Jeg tilbyder også forløb og samarbejde for skoler.

 

Gruppeforløbene er for unge mellem 13-21 år og foregår i en tryg ramme hvor jeg ønsker at skabe rum til nærvær, humor og ro til fordybelse. Det er vigtigt for mig at skabe en ramme hvor du kan komme lige som du er og blive mødt derfra du er lige nu. De individuelle forløb er for alle unge mellem 10-21 år. da vi her målretter forløbet til dit ønske og behov.

 

 

 

Vælg et forløb der passer dig
 

Øvelser for både krop og sind

Vi arbejder med forskellige øvelser og har både fokus på at arbejde med tanker og den uro der kan være i kroppen. Forbindelsen mellem krop og sind er essentiel for udviklingen mod øget indre ro og styrke - og de øvelser du vil opleve på både gruppe- og individuelle forløb, veksler mellem refleksionsøvelser, samtale og blid yoga.

 

Yogaen er simple øvelser hvor alle kan være med uanset om du har prøvet det før. Når vi arbejder med kroppen kan vi både opleve øget velvære og lære at mærke hvordan følelser kan påvirke vores oplevelse af kroppen. Vi lærer at trække vejret og hvordan kroppen kan blive en tryg kerne du kan finde ro i også når følelserne kan mærkes svære.

Du vil også lære om hvor meget kraft dine tanker har over dig. Du lærer at få øje på dine stærke sider og hvordan bekymringstanker kan vendes til mere hjælpsomme tanker - også når de svære følelser opstår. Når din indre kritiker gør det svært for dig at være stærk og modig i livet, vil du med øvelserne kunne genfinde ro i dine tanker og luge ud i bekymringer og usikkerhed. Du lærer at selv når du mærker usikkerhed og måske frygt, kan du genfinde ro og gøre det du har sat dig for alligevel. Derudover vil vi arbejde med øvelser der kan hjælpe dig med mere selvaccept og postive handlemuligheder, når du begår det der føles som fejl.

marius-cern-U6dK9Qb1KNI-unsplash.jpg

Gruppeforløb

kunne du tænke dig at blive mere modig og have større tiltro til dig selv i sociale fællesskaber? Så kan et gruppeforløb være noget til dig. Udover at arbejde med en masse lærerige og udviklende øvelser i en gruppe, lærer du om sund grænsesætning, samarbejde og hvordan du med mere selvværd og indre power kan møde udfordrende situationer. I gruppeforløb vil du møde andre unge og opleve at det du måske troede du gik med alene, er noget vi andre ofte kan genkende. Den samhørighed og deling kan hjælpe dig med at se, at du er støttet også når du viser hvem du virkelig er.  Der er tre forskellige typer af gruppeforløb du kan læse mere om her:

 

❂   Mærk mere tiltro til dig selv i sociale fællesskaber og bryd med generthed

❂ Mærk og styrk dine grænser

❂ Mærk mere mod i større grupper og mærk at du trygt kan være helt dig selv

❂ Lær at tackle din usikkerhed og begrænsende tanker om dig selv

❂ Lær at slippe din indre kritiker og perfektionisten der er bange for at fejle

Forløb på 8 gange:
"Mere selvværd og ro"

Weekendforløb:
"Mere selvværd og indre power"

Temadag på skole:
 

Forløbet 'Mere selvværd og indre power' varer 8 gange og vi mødes hver anden tirsdag så der er tid til at være i processen med de nye indsigter og værktøjer du får med i din mentale rygsæk. Hele forløbet strækker sig derfor over 4 måneder. Vi starter hver gang med blid yoga  eller bevægelse som alle kan være med til og arbejder derfra med dagens tema. Temaet tager udgangspunkt i sjove og lærerige refleksionsøvelser enten hver for sig eller i gruppen. Der vil være snacks og drikke i pausen.

Start: Næste forløb d. 12 september til 19. december 2024

Tidspunkt: hver anden tirsdag kl. 17-19

Pris : 3400 kr. (inkl. moms) for hele forløbet

 *Beløbet kan betales i 2 rater

På et weekendkursus kan du opleve nogle hyggelige og lærerige dage, hvor vi med god tid til fordybelse og nærvær, kan arbejde i dybden med både individuelle refleksionsøvelser og sjove og udviklende gruppeøvelser. Frokost og snacks er med i forløbet og kurset foregår i naturskønne områder ved Knebel, Mols. Kurset er uden overnatning, så du kan komme hjem og lige få tid til at mærke dig selv i alle de nye indsigter du får med hjem fra de to dage.

Start: lørdag/søndag d. 15-16 juni 2024

Tidspunkt: Vi mødes kl. 10 til 16 begge dage. Der vil være frokost og snacks med i prisen

Pris : 3000 kr. (inklusiv moms) for hele forløbet

*Beløbet kan betales i 2 rater

Jeg tilbyder også gruppeworkshops målrettet din skoleklasse, hvor jeg kommer ud og arbejder med et tema målrettet de unges trivsel og klassedynamikken. Kurset er målrettet udskolingen, men kan også tilpasses de mindre klassetrin. Her arbejder vi med mange samarbejdsøvelser i samspil med individuelle refleksionsøvelser. Kurset starter med blid bevægelse og mindfulness i øjenhøjde med de unge.

Ønsker i et forløb af flere gange, er i meget velkommen til at kontakte mig så vi kan finde en god pris.

Pris : 5500 kr. (inklusiv moms)

    

Individuelle forløb

Et individuelt forløb kan være godt til dig  der har brug for at arbejde mere målrettet og dybdegående med et mål eller en udfordrende situation du står i. Med ungecoaching får du støtte til at finde et mål du godt kunne tænke dig at arbejde med og bliver hjulpet på vej i at bryde med begrænsende overbevisninger og frygt samt til at nå dit mål uden at skulle vide præcis hvordan på forhånd. Det kan f.ke.s være du har et ønske om at:

❂ Turde slippe din indre kritiker og lære at det er okay at fejle (og rejse sig igen)

❂  Få hjælp til at mærke dine egne behov i stedet for at vil gøre alle andre glade

❂  At turde sætte grænser over for venner og familie

❂  At snakke med en hvis du f.eks. bliver mobbet og har brug for hjælp. Her kan  coaching også hjælpe med at genopbygge dit selvværd og se ud over de begrænsende tanker og "historier" mobningen kan have skabt.

❂  At blive mere modig og turde sige mere i skolen og i store grupper

❂  At blive klar over hvad du virkelig ønsker - eller finde retning hvis du føler dig lidt fortabt

❂  At mærke ind i hvilke værdier du har og turde sætte mål for dig selv (og hertil også lære at   være okay når du møder udfordringer på din vej)..... og meget meget mere

Du kan vælge mellem korte forløb af 5 gange eller lange forløb på 10 gange. Første gang inviteres dine forældre eller støttevoksen med ind til sessionen. Det kan være hele sessionen eller blot første del. På den så de kan blive en støtte i forløbet. 

 

 

Forløb på 5 gange

Forløb på 10 gange

Et individuelt forløb på 5 gange giver dig en tryg ramme, hvor du sammen med mig kan arbejde med det der går og fylder og ud fra dine tanker og ønsker nå frem til mere konkrete mål. Du behøver ikke at have et mål på forhånd, i løbet af sessionerne arbejder vi hen imod det du har brug for. Under forløbet vil du opleve refleksionsøvelser der støtter dig og lære mentale værktøjer du kan møde udfordrende situationer med. Da følelserne også mærkes og 'sætter sig' i kroppen, arbejder vi også med nemme vejrtræknings- og kropsbevidsthedsøvelser som du kan bruge i hverdagen.

Praktisk

En session varer 1 time og ligger ca. hver anden uge, så hele forløbet varer omring 10 uger.

Tidspunkt: Kan bookes hver, tirsdag onsdag og fredag.  Skriv en mail ved at trykke book forløb.

Pris  for 5 gange: 4.675 kr. (inkl. moms) for hele forløbet

         *Beløbet kan betales i 2 rater

Et forløb på 10 gange giver dig mulighed for at arbejde mere i dybden med det du ønsker hjælp til. Ligesom ved det korte forløb, arbejder vi henimod håndgribelige mål der understøtter lige netop det du har brug for. Her er der mere tid til at arbejde med konkrete værktøjer til din mentale værkstøjskasse og med øvelser til at frigive de ophobede følelser i kroppen. Måske du gennem forløbet opdager nye sider af dig selv i forhold til det du vil arbejde med, og har med dette lange forløb tid til at få de nye indsigter med.

Praktisk

En session varer 1 time og 15 min. og ligger ca. hver anden uge, så hele forløbet varer omring 20 uger.

Tidspunkt: Kan bookes hver tirsdag, onsdag og fredag. Skriv en mail ved at trykke book forløb.

Pris  for 10 gange: 8800 kr. (inkl. moms) for hele forløbet

         *Beløbet kan betales i 2 rater

bottom of page