Body Sense Coaching

ved Hanne

BodySense coaching tager udgangspunkt i hvordan kropslige mekanismer kombineret med coaching kan skabe resultater der virker.

Som Body Sense coach arbejder jeg ud fra et helhedssyn af kroppen. Coaching er rettet mod nutiden og de fremtidige mål, du sætter dig. Det handler om, hvor du er lige nu i dit liv, og hvor du gerne vil hen med dit mål.

 

Coaching er derfor en fremadrettet og handlingsorienteret metode, hvor der tages udgangspunkt i hvad du vil opnå, hvorfor du vil det, hvad der forhindrer dig i at gøre det, og endeligt hvordan du opnår dit mål.

Gennem spørgeteknik coacher jeg dig frem til at se tingene i et nyt perspektiv. Du får dermed muligheden for at erstatte tidligere overbevisninger med nye motiverende og resultatfremmende overbevisninger. På vejen dertil indgår hos mig kropslige øvelser, som er en lige så vigtig parameter for at opnå succesfuld udbytte, som de spørgeteknikker jeg anvender.

 

Jeg arbejder ud fra en kropsbevidst tilgang, hvor dit mindset er forbundet bio-socialt. Din krop reagerer på dine tanker og psykiske impulser. Kropsligt vil du bl.a. kunne mærke det på dit åndedræt, din kropsholdning, og videre om du mærker anspændthed eller afslappethed i kroppen.

 

Det får indflydelse på, hvordan du kan opleve trivsel og dine muligheder for at handle. Hos mig får du derfor både coaching og kropslig træning, som matcher dit behov for at nå dit mål.

Vær opmærksom på at coaching er ikke terapi, men et effektivt værktøj, der er rettet mod nutiden og fremtidige mål. Dermed arbejder jeg kropsligt heller ikke med et terapeutisk sigte. BodySense coaching tager altid udgangspunkt i dit mål. Der kan opstå delmål undervejs og kan anvendes bl.a. ved livstilsændring, sundere livsstil, øget trivsel - livskvalitet, stressforebyggende, håndtere udfordringer, fx eksaminer, jobsamtaler. Selvtillids-/selvværdsproblematikker, bestemte følelser. Præstationsfremmende

 

Er du i tvivl om bodysense coaching er for dig lige nu, tager vi en afklarende snak inden første møde. Med min øvrig baggrund som socialrådgiver er jeg meget bevidst om, hvor og hvornår hvilke metoder bør anvendes, og hvornår de ikke bør. Jeg vil herved kunne guide dig videre til rette faggruppe, hvis jeg sammen med dig vurderer dette er et bedre valg.

Hvad kan Body Sense coahing give dig

Priser

Enkelt session
Første gang
 75 min min - kr. 750 kr
Efterfølgende sesssion
  75 min              650 kr